รอบเรียนและราคาเรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชั่วโมง (15 วัน)
เรียนเป็นห้องๆละ 6-12 คน

*สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนมีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท(ครั้งเดียวตลอดชีพ รับคืนไม่ได้)
*ผู้ที่เคยเรียนที่สันติสุขมาก่อนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ที่โรงเรียนระบุไว้ หากเลยวันที่ที่ระบุไว้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มอีก 300 บาท โปรดดูในสารสันติสุข (Santisuk News) ฉบับล่าสุด 

สำหรับชั้นเรียนระดับพื้นฐาน (Basic 1-3) ค่าเล่าเรียนราคา 2,300 บาท/ท่าน ไม่ว่าจะเลือกเวลาใดก็ตาม
ตำราเรียน และซีดี  
โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำตำราอันมีเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งผลิตโดยคนไทย เพื่อการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมอบทรัพยากรที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน เราใช้หนังสือข้างล่างนี้ในห้องเรียนของเรา และยังมีซีดีสำเนียงอเมริกันเพื่อให้นักเรียนใช้ส่วนตัวอีกด้วย

PRE-1

Book + CD: 160 บาท

BOOK 1

Book + CD: 185 บาท

BOOK 2

Book + CD: 210 บาท

GRAMMAR THROUGH DIALOGUES


Book + CD: 210 บาท

ENGLISH FOR   HOSPITAL STAFF


Book: 85 บาท

ADVANCED CONVERSATION

Book: 130 baht

WRITING


Book: 180 baht